Algemene voorwaarden Workshops en cursussen Mirja Nature Art -3 juni  2024- 

 

Afmelding:

Meld je altijd af bij ziekte of onverwachte verhindering. Een deelnemer kan iemand anders zijn plaats laten innemen.

Als een deelnemer zich binnen 2 weken voor een meerdaagse cursus afmeldt (door welke reden dan ook) dan blijft het volledige lesgeld verschuldigd.

Als een deelnemer zich binnen 2 dagen voor een workshop of dagcursus afmeldt (door welke reden dan ook dan blijft het volledige lesgeld verschuldigd.

 Bij tijdig afmelden wordt het volledige lesgeld geretourneerd.

Annulering

Bij te weinig inschrijvingen heeft Mirja nature Art het recht om de cursus of workshop te annuleren. De betaalde leskosten worden teruggeboekt. Zie voor het minimale aantal inschrijvingen bij de specifieke workshop of cursus.

Workshops in de buitenlucht worden bij zware aanhoudende regenval, storm, onweer of andere gevaarlijke weersomstandigheden geannuleerd. Er zal een andere datum worden gepland om de workshop alsnog plaats te laten vinden.

Als de cursus/workshop niet door mijzelf gegeven kan worden door ziekte of onverwachte verhindering dan zal er een alternatieve datum voor de workshop of cursusdag worden gepland.  Indien dit niet mogelijk is wordt het cursus/workshop geld teruggeboekt.  

Aansprakelijkheid

Mirja Nature Art is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een workshop/cursus, het
handelen of nalaten van haarzelf en /of andere personen die door of Mirja Nature Art te werk zijn gesteld tenzij aan Mirja Nature Art opzet of grove schuld kan worden verweten.

Mirja Nature Art is niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal, schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.

Vertrouwelijkheid
Met persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan (AVG). Gegevens worden niet met derden gedeeld.